Aanmelding

 

Nadat u met mij contact heeft opgenomen kom ik bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Meestal is daar ook een familielid, begeleider of andere betrokkene bij aanwezig. Dit is bedoeld om uw persoonlijke en/of financiële situatie in kaart te brengen. Ook leg ik uit wat mentorschap en/of beschermingsbewind precies is en wat de gevolgen voor u zijn. Wanneer we besluiten om het mentorschap/ bewind aan te vragen, volgt vaak nog een tweede afspraak. Er zijn een aantal formulieren die moeten worden opgestuurd naar de rechtbank, zoals een plan van aanpak dat ik samen met u invul en dat wij beiden ondertekenen. Het bewind of mentorschap kan door uzelf worden aangevraagd, maar bijvoorbeeld ook door een familielid, als u er zelf niet toe in staat bent.

 

Deze formulieren worden opgestuurd naar de rechtbank. Meestal volgt dan een rechtszitting waar u voor wordt uitgenodigd samen met andere belanghebbenden. Ik zal daar dan ook zijn. Als de rechter akkoord gaat met het verzoek volgt er een beschikking. Vanaf dan zal ik mijn werkzaamheden voor u gaan verrichten.

 

Contact

 

Ik vind het belangrijk om u te leren kennen en een goed contact op te bouwen. Ik spreek met u af hoe vaak en op welke manier dat contact zal plaats vinden. In het geval van mentorschap zal ik u regelmatig bezoeken. U kunt hierover ook zelf uw wensen aangeven. 

Bij bewindvoering zal het contact voornamelijk telefonisch of per email verlopen. Mocht er behoefte zijn aan meer uitleg of verduidelijking dan is het mogelijk om daar een afspraak voor te maken. 

 

Verantwoording

 

Een bewindvoerder of mentor moet ieder jaar verantwoording afleggen aan de rechtbank. Deze verantwoording stuur ik ook naar u. Het is mogelijk om periodiek een overzicht te ontvangen van uw af- en bijschrijvingen. Als u dat wenst kunt u ook zelf inloggen in uw financiële dossier om zo de transacties te kunnen volgen. 

 

Tarieven

 

De tarieven voor bewind en mentorschap worden sinds 2015 vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Onder aan deze pagina kunt u een document vinden waarin alle tarieven staan vermeld. De bedragen zijn exclusief BTW.

 

Wanneer u een inkomen heeft rond bijstandsniveau, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewind of mentorschap. Ik vraag dit voor u aan bij de gemeente waar u woont.