Als u niet (meer) zelf uw persoonlijke belangen kunt behartigen door ziekte of een beperking, en er geen familie is waarop u kunt terugvallen, kan door de kantonrechter een mentor worden aangesteld. Het gaat meestal om belangen rondom zorg, welzijn, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, of dementie kunnen reden zijn om mentorschap aan te vragen omdat de betrokkene dan niet (meer) in staat is zelf keuzes te maken over de zorg of begeleiding die hij nodig heeft.

Een mentor neemt beslissingen voor u wanneer u dat zelf niet kunt, maar wel zoveel mogelijk in overleg met u wanneer dat mogelijk is.

 

De werkzaamheden van een mentor zijn onder andere: 

- Een vertrouwensrelatie opbouwen met u en uw omgeving.

- Achterhalen wat uw wensen zijn omtrent zorg en hulpverlening.

- Aanwezig zijn bij zorg- en begeleidingsplan besprekingen, en opkomen voor uw belangen.

- Achterhalen wat uw wensen zijn na overlijden.

- Contact onderhouden met u, uw familie en netwerk, en hulp- en zorgverleners.

- Nieuwe zorg inschakelen als dat nodig is.

- Vaststellen wanneer u wel zelf uw beslissingen kunt nemen, en u hierover adviseren.

- Beslissingen voor u nemen wanneer u dat zelf niet kunt, in overleg met medisch deskundigen zoals een behandelend arts.