Beschermingsbewind kan aangevraagd worden wanneer iemand tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. De aanleiding kan zijn een geestelijke, verstandelijke of lichamelijke beperking. Een andere reden om beschermingsbewind aan te vragen is het hebben van problematische schulden en/of verkwisting. Een bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd en neemt uw financiële zaken geheel of gedeeltelijk over. 

 

De werkzaamheden van een bewindvoerder zijn onder andere: 

- Uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen en een budgetplan opstellen.

- Zoveel mogelijk in overleg met u vaststellen waarop bezuinigd kan worden.

- Zorgen dat alle vaste lasten betaald worden, zoals de huur, ziektekostenverzekering, energie en verzekeringen.

- Het aanvragen van toeslagen en bijzondere bijstand.

- Kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke belastingen.

- Belastingaangifte doen.

- Ervoor zorgen dat schulden afgelost worden, of wanneer deze problematisch zijn, u aanmelden voor een schuldregeling.

- Ervoor zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan.

- Voor u sparen wanneer dat mogelijk is.

- Een beheerrekening een leefgeldrekening openen. Voor de leefgeldrekening ontvangt u een bankpas. Hierop wordt meestal wekelijks een vast bedrag gestort waarvan u uw boodschappen kunt betalen.

- Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.